Ekspedisjonssjef Merete Fjeld Brattested

E-post: merete.fjeld.brattested@mfa.no
Telefon: 23 95 03 19

Multilateral avdeling