Ekspedisjonssjef Tone Elisabeth Bækkevold Allers

E-post: tone.elisabeth.baekkevold.allers@mfa.no
Telefon: 23 95 02 46

Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll