Seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika

Bilaterale forbindelser med land i Nord-Afrika og Midtøsten. Seksjonens geografiske ansvarsområde omfatter området fra Vest-Sahara i vest til Iran i øst. Seksjonen har ansvaret for å følge opp Norges engasjement i den israelsk-palestinske konflikten og Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC).

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Hanne Ulrichsen.