Seksjon for Sør-Asia og Afghanistan (Asia II)

Bilaterale forbindelser med landene i Sør-Asia: Bangladesh, Bhutan, India, Maldivene, Nepal, Sri Lanka, Pakistan og for Afghanistan om utenrikspolitiske spørsmål, økonomisk samarbeid, fredsbygging og utviklingssamarbeid. Koordinering av India-satsingen.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Mattis Raustøl.