Seksjon for sørlige og sentrale Afrika

Seksjon for sørlige og sentrale Afrika har ansvar for det bilaterale samarbeidet og koordineringen av Norges utenriks-, utviklings- og næringspolitiske forhold til land og regionale organisasjoner fra Sør-Afrika til Den sentral afrikanske republikk. Dette inkluderer også Den afrikanske union (AU) og de subregionale organisasjonene SADC, EAC og ICGLR (International Conference of the Great Lakes Region). Seksjonen har ansvar for oppfølging av seks stasjoner i Afrika: Dar es Salaam, Kampala, Maputo, Luanda, Pretoria, Lilongwe, samt Addis Abeba (AU-delen) og ambassadeseksjonene i Kinshasa og Antananarivo. Seksjon for sørlige og sentrale Afrika samarbeider tett med Seksjon for Afrikas horn og Vest-Afrika om en helhetlig Afrika-politikk, tematiske og regionale saker.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Siv Cathrine Moe.