Seksjon for Øst-Asia og Oseania (Asia I)

Bilaterale forbindelser med land i Nordøst-Asia (Japan, Kina, Nord- og Sør-Korea), Sørøst-Asia (Brunei, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam) og Oceania (Australia og New Zealand), samt forholdet til regionale (Asean) og multilaterale (Asem) organisasjoner. Arbeidsfeltet inkluderer utenrikspolitiske spørsmål, menneskerettigheter, økonomisk og faglig samarbeid.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Kristin Enstad.