Seksjon for Latin-Amerika og Karibia

Seksjonen har det overordnede ansvaret for Norges utenriks- og utviklingspolitiske, samt næringsøkonomiske forhold til landene i Latin-Amerika og Karibia. Seksjonen har en koordineringsfunksjon mellom hjemmeapparatet og de sju utenriksstasjonene i regionen, som dekker til sammen 33 land. I tillegg har seksjonen ansvar for oppfølging av regionale organisasjoner og plattformer, herunder Stillehavsalliansen, FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (Eclac), Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) og Det karibiske fellesskapet (Caricom).

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Anne Heidi Kvalsøren.