Øvrig politisk ledelse utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Politisk rådgiver Syver Zachariassen

Politisk rådgiver Syver Zachariassen (Sp)