Øvrig politisk ledelse

Øvrig politisk ledelse utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim