Utviklingsmuligheter

Det er store muligheter for personlig utvikling i NFD.

NFD ønsker å tilrettelegge for personlig utvikling. Den viktigste medarbeiderutviklingen foregår gjennom det daglige arbeidet. Du får raskt ansvar for egne saker og arbeidsområder i kombinasjon med faglig veiledning og kvalitetssikring fra din leder og dine medarbeidere. I departementet møter du stadig nye arbeidsoppgaver og problemstillinger som utfordrer deg til å finne gode løsninger og som gir deg en helt spesiell innsikt i spennende, aktuelle fagområder.

Departementet har et bredt kompetanseutviklingstilbud. Vårt mål er å gi medarbeiderne utfordringer og utviklingsmuligheter og samtidig tilrettelegge for at den enkelte besitter den kompetansen vi trenger for å løse departementets arbeidsoppgaver på en god måte. Vi tilbyr både individuelle og felles kompetansetiltak som er aktuelle for samtlige medarbeidere i NFD, og fagspesifikke kurs og samlinger knyttet til de ulike fagavdelingene. I NFDs kursportefølje benytter vi både interne og eksterne ressurser og kurstilbydere. Departementet har også en egen stipendordning som er ment til å stimulere til faglig utvikling innenfor kjerneområder gjennom systematisert etter- og videreutdanning.

Internasjonale muligheter
Departementet har p.t. stillinger som fiskeriråd, næringsråd og konkurranseråd fordelt på Den norske delegasjonen i Brussel og ambassadene i Washington og Moskva. I tillegg har vi p.t. engasjementer som nasjonale eksperter i Europakommisjonen i Brussel.

Departementet har også en portefølje som ofte innebærer reisevirksomhet til utlandet.