Ekonomiija ja bušeahtta

Stáhtabušeahtta

Ráđđehusa čuovvovaš jagi stáhtabušeahttaárvalus ovddiduvvo Stuorradiggái čakčat, Ruhtadandepartemeanta álggaha bušeahttabarggu sullii jagi ovdal. Ráđđehus lágida vuosttaš bušeahttakonferánssa sullii jahkebeali ovdal go bušeahtta almmuhuvvo.

Oktavuohta

Ruhtadanossodat

Telefovdna: 22 24 43 03
Čujuhus: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 40, 0030 Oslo