Ruhtadanossodat

Ossodat vástida áššiin (earret eará bušeahttajearaldagain, guorahallamiin, struktuvrapolitihkas), mat laktásit fágadepartemeanttaide. Guorahallamat, stáhta ekonomiija- ja boađusstivrema njuolggadusaid guorahallan, ovddideapmi ja ásaheapmi.

Ossodaga jođiha ekspedišuvdnahoavda Silje Gamstøbakk. Ossodagas leat vihtta sekšuvnna: Oktasašsekšuvdna, Fievrredansekšuvdna, Ealáhussekšuvdna, Stáhtahálddašansekšuvdna ja Ekonomiijastivrensekšuvdna.