Ruhtadanmárkanossodat

Ossodat bargá ruhtadanmárkaniid struktuvra- ja láhkaaddingažaldagaiguin, ja meannuda maid ovttaskas áššiid ja ovttasbargá riikkaidgaskasaččat.

Ossodaga jođiha ekspedišuvdnahoavda Geir Åvitsland. Ossodatdirektevra Øystein Løining lea ossodaga nubbinjođiheaddji.

Ruhtadanossodaga ovddasvástádus lea ruhtadanmárkaniid struktuvra- ja láhkaráhkadangažaldagat, eaŋkiláššiid meannudeapmi ja riikkaidgaskasaš ovttasbargu. Ossodagas leat guokte sekšuvnna.

Juridihkalaš sekšuvdna  (JUS)
Sekšuvdnajođiheaddji: Ossodatdirektevra Erling G. Rikheim. 

Barggut:
Reguleret ruhtadanmárkaniid ja ruhtadaninstitušuvnnaid, njuolggadusčállosiid ja eaŋkiláššiid mat gusket báŋkkuide, dáhkádusfitnodagaide, ruhtadanfitnodagaide, foandasoabadeddjiide, opmodatsoabaheddjiide, ovttadatregistarii, Kredihttabearráigeahčču, Norgga Báŋku ja Oslo Børs. Njuolggadusčállosat ja eaŋkiláššit mat gusket rehketdollui, revišuvdnii ja revisoraide. Oasálastit riikkaidgaskasaš ovttasbarggus, dasa gullá maid EØS-ovttasbargu.

Ekonomiijasekšuvdna (EKJ)
Sekšuvdnajođiheaddji: Ossodatdirektevra Per Øystein Eikrem. 

Barggut:
Ruhtadanmárkaniid ekonomalaš ja struktuvrralaš árvvoštallamat, ruhtadanmárkaniid ja ruhtadaninstitušuvnnaid reguleremat, seastin- ja fidnopenšunortnegat, máksingaskkusteapmi, rehketdoallu ja revišuvdna. Oasálastit riikkaidgaskasaš ovttasbarggus.

Bajás