Plan, bygg og eiendom

Kart og eiendomsdata

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for statens kart- og geodatapolitikk. På disse sidene kan du lese om geografisk informasjon (geodata), tinglysning og tinglysingsloven, og matrikkelen og matrikkellova.

ikonbilde geodata

Geodata

Her får du en kort introduksjon til hva geodata er og hva det kan brukes til, og en innføring i nasjonal geografisk infrastruktur. Du finner også informasjon om Kommunal- og distriktsdepartementets rolle som ansvarlig for statens kart- og geodatapolitikk.

ikonbilde tinglysing

Tinglysing

Tinglysing av rettigheter og plikter som gjelder fast eiendom og borettslagsandeler, skjer ved registrering i tinglysingsregisteret, grunnboken. På denne siden får du informasjon om tinglysingsprosessen, tinglysingsmyndigheten og hvem som har ansvaret for regelverket.

ikonbilde matrikkel

Matrikkelen og matrikkellova

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom i Norge. På denne siden får du informasjon om hva matrikkelen og hvem som er matrikkelmyndighet. Du finner også veiledning og ressurser, blant annet om hvordan du får innsyn i matrikkelen og om lovverket.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nytteverdi ved bruk av nasjonal detaljert høydemodell

Den nasjonale detaljerte høydemodellen inneholder høydedata for hele Norge, og ble ferdigstilt i 2022. På denne siden får du en innføring i noen av bruksområdene.

Midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi

Menon Economics har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, utarbeidet en rapport med funn fra midtveisevalueringen av Nasjonal geodatastrategi, og anbefalinger for videre oppfølging.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo