Plan, bygg og eiendom

Kart og eiendomsdata

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for statens kart- og geodatapolitikk. På disse sidene kan du lese om geografisk informasjon (geodata), tinglysning og tinglysingsloven, og matrikkelen og matrikkellova.

ikonbilde geodata

Geodata

Her får du en kort introduksjon til hva geodata er og hva det kan brukes til, og en innføring i nasjonal geografisk infrastruktur. Du finner også informasjon om Kommunal- og distriktsdepartementets rolle som ansvarlig for statens kart- og geodatapolitikk.

ikonbilde tinglysing

Tinglysing

Tinglysing av rettigheter og plikter som gjelder fast eiendom og borettslagsandeler, skjer ved registrering i tinglysingsregisteret, grunnboken. På denne siden får du informasjon om tinglysingsprosessen, tinglysingsmyndigheten og hvem som har ansvaret for regelverket.

ikonbilde matrikkel

Matrikkelen og matrikkellova

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom i Norge. På denne siden får du informasjon om hva matrikkelen og hvem som er matrikkelmyndighet. Du finner også veiledning og ressurser, blant annet om hvordan du får innsyn i matrikkelen og om lovverket.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv.

Reglene i plan- og bygningsloven § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. er ment å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Bestemmelsen trådte i kraft fra 1. juli 2021.

Ni kommuner har testet veileder for strandsonen i 3D

Kommuner fra Sortland i nord til Fredrikstad i sør, har testet Kommunal- og distriktsdepartementets veileder for strandsonen i 3D. Eksempler og erfaringer fra testingen viser at 3D-visualisering har mange bruksområder som er relevante for planlegging i, og forvaltning av, strandsonen.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo