Nettstedskart for kart og eiendomsdata

Nettstedskart over sidestrukturen under temaside for kart og eiendomsdata på regjeringen.no.

Planlegging| By- og stedsutvikling| Kart og eiendomsdata

Temasider

Kart og eiendomsdata |Planlegging|By- og stedsutvikling  

Geodata

Geodataloven og INSPIRE-direktivet

Nasjonal geodatastrategi

Nasjonalt geodataråd

Geodesi

Nytteverdi ved bruk av nasjonal detaljert høydemodell

Tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler

Hva er tinglysing?

Hvor skjer tinglysingen?

Hvordan skjer tinglysingen?

Mer om tinglysing

Matrikkelen og matrikkellova

Rundskriv, uttalelser med mer

Innsyn i matrikkelen

Opprettelse og endring av eiendom

Eiendomsregistrering på Svalbard

Tidligere høringer og forarbeider om matrikkelen

Forlenget overgangsordning for krav om landmålerbrev

 

Opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)