Boligpolitikk

En god bolig er for hver enkelt av oss avgjørende for vår livskvalitet og mulighet til livsutfoldelse. En god bolig gir oss mulighet til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skolegang og ha sosialt samvær med andre. Gode boliger skaper gode lokalsamfunn og byer

Bolig, bygg og eiendom

Departementet har det overordnede ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, eiendomsforvaltningen i staten og gjennomføring av en rekke byggeprosjekter. Regjeringskvartalet er et særskilt område innen eiendomsforvaltningen og er omtalt som et eget tema under plan, bygg og eiendom.

Bustadmarknaden

Ein god bustad er for kvar og ein av oss ein premiss for vår livskvalitet og mogligheit til å utfolde oss. Ein god bustad gir oss moglegheit til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skulegong og vere sosiale med andre. Gode bustader skape gode lokalsamfunn og byar.

Boligsosialt arbeid

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen slik at flere får riktig hjelp til riktig tid.

Aktuelt nå

Statsråd Sanner starter rydding i regler for å få effektive verktøy mot arbeidslivskriminalitet

04.12.2017: Regjeringen vil ha effektive verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og bygg- og anleggsnæringen jobber sammen for å gjøre det lettere for de seriøse aktørene.

Valgerd Svarstad Haugland ny juryleder for boligsosial pris

15.09.2017: – Jeg er glad for at Valgerd Svarstad Haugland har takket ja til å bli ny juryleder for Statens pris for boligsosialt arbeid. Svarstad Haugland har lang erfaring med arbeid innenfor velferdsområdet. Jeg ønsker henne lykke til med denne spennende utfordringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vil sikre flere utleieboliger for vanskeligstilte

13.09.2017: – Å ha en trygg og stabil boligsituasjon er viktig for alle. Den nye forskriften vi i dag sender på høring skal sikre flere utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Alle saker om Boligpolitikk

Dokumenter

Bolig for velferd

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020) samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Å bo godt og trygt er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. Boligsosialt arbeid handler om å framskaffe egnede boliger og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre sine boforhold.

Strategi for boligmarkedet

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og la derfor frem 15. juni 2015 egen strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.