Bolig, bygg og eiendom

Departementet har det overordnede ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, eiendomsforvaltningen i staten og gjennomføring av en rekke byggeprosjekter. Regjeringskvartalet er et særskilt område innen eiendomsforvaltningen og er omtalt som et eget tema under plan, bygg og eiendom.

En god bolig er en betingelse for et godt og meningsfylt liv. Det er derfor viktig at alle skal kunne sikres en bolig som tilfredsstiller deres behov. Byggeprosessen skal være brukervennlig og effektiv. Boliger og bygg skal være sikre, og hensynet til tilgjengelighet, universell utforming, miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten.

Som stor eiendomsaktør spiller staten en vesentlig rolle i utviklingen på bygg- og eiendomsområdet. I tillegg til energi, miljø og universell utforming, står temaer som forskning og utvikling, arkitektur og kulturminnevern sentralt. Statsbygg forvalter en stor andel av statens eiendommer.