Regjeringskvartalet

Regjeringskvartalet har vært i statens eie i mer enn 200 år. Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte at flere bygninger i regjeringskvartalet fikk betydelige skader. Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er godt i gang.

Johan Nygaardsvolls plass

Nytt regjeringskvartal

Det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata. Etter planen skal Statsministerens kontor og Justis- og beredskapsdepartementet være de første som flytter tilbake til Høyblokken, i 2024.

Høyblokka

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du framdriftsplan, oversikt over tidligere milepæler og arrangementer.

Gammelt sort/hvitt-bilde av G-blokken i regjeringskvartalet

Kunst, arkitektur og bygninger

Les mer om den integrerte kunsten i Høyblokken og Y-blokken, og om bygningenes historie.

Aktuelt nå

Illustrasjon av nytt regjeringskvartal sett fra Akersgata

Regjeringen legger fram stortingsmelding om nytt regjeringskvartal

– Nytt regjeringskvartal engasjerer. Derfor presenterer vi nå en samlet fremstilling av dette arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Nett-tv

Erna Solberg

Et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal

Norges nye regjeringskvartal blir noe mindre enn tidligere anslått. Det blir klima- og miljøvennlig, og skal bygges ut gjennom flere trinn.

Dokumenter

Nytt regjeringskvartal - Stortingsmelding nr. 21 (2018–2019)

Stortingsmeldingen omhandler arbeidet med nytt regjeringskvartal fram til våren 2019, beskriver tidligere planleggingsfaser og gjør rede for vurderinger og beslutninger særlig knyttet til regjeringskvartalets funksjonalitet og arbeidsplassutforming, sikkerhet, bymiljø og miljøproblematikk.

Vedtatt reguleringsplan

10. februar 2017 stadfestet Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal.

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen