Regjeringskvartalet

Regjeringskvartalet har vært i statens eie i mer enn 200 år. Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte at flere bygninger i regjeringskvartalet fikk betydelige skader. Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er nå i gang.

Høyblokka i regjeringskvartalet får ny duk

Nytt regjeringskvartal

Regjeringen Solberg besluttet i mai 2014 at det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata.

Gravemaskin foran S-blokkas betongkonstruksjon

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du dokumenter, arrangementer og informasjon om dialog og medvirkning.

Gammelt sort/hvitt-bilde av G-blokken i regjeringskvartalet

Kunst, arkitektur og bygninger

08.11.2017: Det området som i dag utgjør regjeringskvartalet har vært i statens eie i mer enn 200 år.

Aktuelt nå

Slik kan regjeringskvartalet bli

Forslagene til utforming av nytt regjeringskvartal er klare for juryering. Nå blir skisser og modeller stilt ut i 22. juli-senteret i Oslo. – Plan- og designkonkurransen er en viktig milepæl i arbeidet med nytt, trygt og åpent regjeringskvartal. Nå kan vi se hvordan arkitekturen og byrommet kan bli, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal

- Forslaget til reguleringsplan legger til rette for moderne, effektive og sikre kunnskapsarbeidsplasser. Det nye regjeringskvartalet blir en åpen og levende del av byen. Det blir nye byrom og det blir enkelt å ferdes for gående og syklende, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Planprogram for nytt regjeringskvartal fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogram for nytt regjeringskvartal. Planprogrammet gir rammer for arbeidet med reguleringsplanen, og beskriver prosess for medvirkning og involvering i det videre arbeidet.

Flere saker om Regjeringskvartalet

Dokumenter

Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal – miljø, teknologi og samhandling

Arbeidsgruppen har innhentet erfaringer med nye arbeidsformer til hjelp for det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram for fremtidig regjeringskvartal.

Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal

Konseptvalgsutredningen fra den uavhengig konsulentgruppen Metier, Opak og LPO arkitekter foreslår fem ulike alternativer til gjenreisingen av regjeringskvartalet.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, meldinger, høringer og veiledninger.

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo