Regjeringskvartalet

Regjeringskvartalet har vært i statens eie i mer enn 200 år. Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte at flere bygninger i regjeringskvartalet fikk betydelige skader. Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er nå i gang.

Høyblokka i regjeringskvartalet får ny duk

Nytt regjeringskvartal

Regjeringen Solberg besluttet i mai 2014 at det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata.

Gravemaskin foran S-blokkas betongkonstruksjon

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du dokumenter, arrangementer og informasjon om dialog og medvirkning.

Gammelt sort/hvitt-bilde av G-blokken i regjeringskvartalet

Kunst, arkitektur og bygninger

Det området som i dag utgjør regjeringskvartalet har vært i statens eie i mer enn 200 år.

Aktuelt nå

Utstilling om nytt regjeringskvartal

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet i dag en utstilling med ulike forslag til hvordan regjeringskvartalet kan utvikles.

Midlertidig nasjonalt minnested etableres utenfor Høyblokka

Det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet blir etablert utenfor Høyblokka mot Akersgata. – Minnestedet for 22. juli-hendelsene skal hedre de som ble rammet, være et godt sted for å minnes og gi rom for ettertanke, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Arbeidet med statlig reguleringsplan for regjeringskvartalet i gang

I dag starter arbeidet med statlig reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet ved at forslag til planprogram sendes på høring. - Alle som har interesse i saken har nå muligheten til å uttale seg i den åpne høringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere aktuelle saker om Regjeringskvartalet

Dokumenter

Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal – miljø, teknologi og samhandling

Arbeidsgruppen har innhentet erfaringer med nye arbeidsformer til hjelp for det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram for fremtidig regjeringskvartal.

Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal

Konseptvalgsutredningen fra den uavhengig konsulentgruppen Metier, Opak og LPO arkitekter foreslår fem ulike alternativer til gjenreisingen av regjeringskvartalet.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, meldinger, høringer og veiledninger.

Kontakt

Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester

Telefon: 22 24 46 60
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59,