Regjeringskvartalet

Regjeringskvartalet har vært i statens eie i mer enn 200 år. Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte at flere bygninger i regjeringskvartalet fikk betydelige skader. Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er godt i gang.

Johan Nygaardsvolls plass

Nytt regjeringskvartal

Det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata. Etter planen skal Statsministerens kontor og Justis- og beredskapsdepartementet være de første som flytter tilbake til Høyblokken, i 2024.

Høyblokka

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du framdriftsplan, oversikt over tidligere milepæler og arrangementer.

Gammelt sort/hvitt-bilde av G-blokken i regjeringskvartalet

Kunst, arkitektur og bygninger

Les mer om den integrerte kunsten i Høyblokken og Y-blokken, og om bygningenes historie.

Aktuelt nå

Nett-tv

Erna Solberg

Et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal

Norges nye regjeringskvartal blir noe mindre enn tidligere anslått. Det blir klima- og miljøvennlig, og skal bygges ut gjennom flere trinn.

Midlertidig minnesmerke i regjeringskvartalet

Midlertidig minnested i regjeringskvartalet åpnet

– Jeg er svært glad for at det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet er ferdig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Dokumenter

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen