Regjeringskvartalet

Terrorangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2011 medførte at 8 mennesker ble drept, flere hundre mennesker skadet, og flere bygninger fikk betydelige skader og kunne ikke brukes. Gjenoppbyggingen startet i januar 2021.

Johan Nygaardsvolls plass

Om byggeprosjektet

Regjeringskvartalet bygges opp mellom Akersgata og Møllergata. Det er tre byggetrinn. I første byggetrinn rehabiliteres Høyblokka, det bygges to nye bygg og 22. juli-senteret får permanente lokaler ved Høyblokka. Byggetrinn 1 skal etter planen ferdigstilles i 2025-2026, mens byggetrinn 2 kan være ferdig i 2029.

Høyblokka

Nyhetssaker om arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du pressemeldinger, nyhetssaker og dokumenter fra departementene, Statsbygg og KORO (Kunst i offentlige rom) i kronologisk rekkefølge.

Bilde av Regjeringskvartalet: Statsbygg/Team Urbis/ Nordic Office of Architecture

Nasjonalt minnested i nytt regjeringskvartal

Departementet ga i mai 2022 KORO (Kunst i offentlige rom) i oppdrag å gjennomføre en konkurranse og utvikle et forprosjekt med sikte på å etablere det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet. For regjeringen er involvering og åpenhet i arbeidet svært viktig.

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8004 Dep., 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo