Plan, bygg og eiendom

Regjeringskvartalet

Terrorangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2011 medførte at 8 mennesker ble drept, flere hundre mennesker skadet, og flere bygninger fikk betydelige skader og kunne ikke brukes. Gjenoppbyggingen startet i januar 2021. Kostnadsrammen for første byggetrinn er 20,5 milliarder kroner.

Johan Nygaardsvolls plass

Nytt regjeringskvartal

Regjeringskvartalet bygges opp mellom Akersgata og Møllergata. Byggetrinn 1 skal etter planen ferdigstilles i 2025-2026. Høyblokken rehabiliteres til slik den var i 1958, og det bygges to nye bygg, A-blokken og D-blokken.

Høyblokka

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du framdriftsplan, oversikt over tidligere milepæler og arrangementer.

Gammelt sort/hvitt-bilde av G-blokken i regjeringskvartalet

Kunst, arkitektur og bygninger

Les mer om den integrerte kunsten i Høyblokken og Y-blokken, og om bygningenes historie.

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo