Regjeringskvartalet

Terrorangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2011 medførte at 8 mennesker ble drept, flere hundre mennesker skadet, og flere bygninger fikk betydelige skader og kunne ikke brukes. I oktober 2020 foreslo regjeringen at byggingen av første byggetrinn starter i 2021 med en bevilgning på 1,3 milliarder kroner, innenfor en kostnadsramme på 20,5 milliarder kroner.

Johan Nygaardsvolls plass

Nytt regjeringskvartal

Det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata. Justis- og beredskapsdepartementet flytter tilbake til Høyblokken, som er blant de første bygningene som skal tas i bruk. Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet skal flytte inn i det nye bygg D. Første innflytting skjer etter planen i 2025.

Høyblokka

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du framdriftsplan, oversikt over tidligere milepæler og arrangementer.

Gammelt sort/hvitt-bilde av G-blokken i regjeringskvartalet

Kunst, arkitektur og bygninger

Les mer om den integrerte kunsten i Høyblokken og Y-blokken, og om bygningenes historie.

Aktuelt nå

Illustrasjon av nytt regjeringskvartal sett fra Akersgata

Regjeringa foreslår å starte bygginga av nytt regjeringskvartal

– Det er meir enn ni år sidan terroren ramma nasjonen, og vi måtte starte arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet. I statsbudsjettet for 2021 legg regjeringa fram kostnadsramma for det nye regjeringskvartalet, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Y-blokka

Derfor må Y-blokken rives

Innlegg av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Dokumenter

Nytt regjeringskvartal - Stortingsmelding nr. 21 (2018–2019)

Stortingsmeldingen omhandler arbeidet med nytt regjeringskvartal fram til våren 2019, beskriver tidligere planleggingsfaser og gjør rede for vurderinger og beslutninger særlig knyttet til regjeringskvartalets funksjonalitet og arbeidsplassutforming, sikkerhet, bymiljø og miljøproblematikk.

Vedtatt reguleringsplan

10. februar 2017 stadfestet Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal. Det ble vedtatt mindre endringer i planen 1. september 2020.

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo