Plan, bygg og eiendom

Regjeringskvartalet

Terrorangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2011 medførte at 8 mennesker ble drept, flere hundre mennesker skadet, og flere bygninger fikk betydelige skader og kunne ikke brukes. Gjenoppbyggingen startet i januar 2021. Kostnadsrammen for første byggetrinn er 20,5 milliarder kroner.

Johan Nygaardsvolls plass

Nytt regjeringskvartal

Regjeringskvartalet bygges opp mellom Akersgata og Møllergata. Byggetrinn 1 skal etter planen ferdigstilles i 2025-2026. Høyblokken rehabiliteres til slik den var i 1958, og det bygges to nye bygg, A-blokken og D-blokken.

Høyblokka

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du framdriftsplan, oversikt over tidligere milepæler og arrangementer.

Gammelt sort/hvitt-bilde av G-blokken i regjeringskvartalet

Kunst, arkitektur og bygninger

Les mer om den integrerte kunsten i Høyblokken og Y-blokken, og om bygningenes historie.

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Nytt regjeringskvartal - Stortingsmelding nr. 21 (2018–2019)

Stortingsmeldingen omhandler arbeidet med nytt regjeringskvartal fram til våren 2019, beskriver tidligere planleggingsfaser og gjør rede for vurderinger og beslutninger særlig knyttet til regjeringskvartalets funksjonalitet og arbeidsplassutforming, sikkerhet, bymiljø og miljøproblematikk.

Vedtatt reguleringsplan

10. februar 2017 stadfestet Kommunal- og distriktsdepartementett den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal. Det ble vedtatt mindre endringer i planen 1. september 2020.

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo