Meldinger til Stortinget

Meld. St. 21 (2018–2019)

Nytt regjeringskvartal

Stortingsmeldingen omhandler arbeidet med nytt regjeringskvartal fram til våren 2019, beskriver tidligere planleggingsfaser og gjør rede for vurderinger og beslutninger særlig knyttet til regjeringskvartalets funksjonalitet og arbeidsplassutforming, sikkerhet, bymiljø og miljøproblematikk.

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget