Historisk arkiv

Regjeringen legger fram stortingsmelding om nytt regjeringskvartal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Nytt regjeringskvartal engasjerer. Det er følelser og oppfatninger knyttet til minnene etter terroren 22. juli 2011, til kvartalets historie og til hvordan det nye regjeringskvartalet vil fungere i byen. Derfor presenterer vi nå en samlet fremstilling av dette arbeidet. Nå skal Stortinget få anledning til å si sin mening om prosjektet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Grundig redegjørelse

Det er snart åtte år siden terroranslaget mot regjeringskvartalet og mot Utøya. Det er første gang Stortinget gis en så omfattende beskrivelse av arbeidet med nytt regjeringskvartal. Stortingsmeldingen beskriver planleggingsfasene fram til i dag. Det gjøres rede for vurderinger og beslutninger knyttet til funksjonalitet og arbeidsplassutforming, sikkerhet, bymiljø og miljø.

Regjeringskvartalet er et viktig byggeprosjekt. Det handler om bygg med viktig symbolverdi som skal vare i generasjoner framover. Å bygge opp regjeringskvartalet er et omfattende arbeid som vil strekke seg over flere stortingsperioder. – Regjeringen har tidligere besluttet å justere ned arealet, og det er bestemt at utbyggingen bør skje trinnvis. Prosjektet er nå inne i forprosjektfasen. Å orientere Stortinget nå gir Stortinget anledning til å påvirke premissene og utformingen av prosjektet før det er ferdig prosjektert, sier Mæland.

Kunsten tilgjengelig for alle

– Vi er glade for at vi har kommet frem til en god løsning for plassering av kunstverkene "Måken" og "Fiskerne", sier Mæland. – Det har vært viktig å gjøre denne kunsten tilgjengelig for alle som besøker det nye regjeringskvartalet. Begge kunstverkene blir plassert i det nye A-bygget, "Fiskerne" ute mot Einar Gerhardsen plass, og "Måken" inne i publikumsresepsjonen. "Måken" vil være synlig utenfra, sier Mæland.

Åpent, trygt og grønt

– Vi vil bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som både er bra for byen og for de ansatte som skal jobbe der, sier Mæland. Regjeringen legger stor vekt på sikkerhet og miljø. Prosjektet skal miljøsertifiseres på nivå BREEAM Excellent. – Vi har også en god energiløsning for det nye regjeringskvartalet, sier Mæland.

Det legges bedre til rette for samarbeid mellom departementene ved at alle, unntatt Forsvarsdepartementet, samles. De nye byggene skal bidra til trivsel, effektivitet og produktivitet for høyt kvalifiserte medarbeidere. – Vi ønsker gode arbeidsplasser og vil skape gode rammer for et fleksibelt arbeidsmiljø for regjeringsapparatet, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

– I gjenoppbyggingen må vi holde kostnadene nede. Arealnormen per ansatt må derfor være nøktern. Vi går inn i tider hvor vi må regne med strammere økonomi. Dette må vi også ta hensyn til når det gjelder utbyggingen av regjeringskvartalet, sier Mæland.

Regjeringen vil komme tilbake til forslag om kostnadsramme og startbevilgning når forprosjekt og kvalitetssikring er gjennomført. Det blir tidligst i statsbudsjettet for 2021.

Se også:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00