Regjeringskvartalet byggetrinn 1

Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)