Nå starter byggingen av permanent 22. juli-senter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

22. juli-senteret skal tilbake til Høyblokka i Regjeringskvartalet. Statsbygg får nå i oppdrag å bygge det permanente senteret som skal være ferdig i 2025.

– 22. juli-senteret gjør en enormt viktig jobb med å formidle kunnskap om terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er viktig at vi i fremtiden både kan minnes og lære om 22. juli et av stedene der terroren faktisk skjedde, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

22.juli-senteret ble opprettet i 2015 i Høyblokka. Siden den gang har over 225.000 besøkt senteret, og nesten 3.000 skoleklasser og andre grupper har fått undervisning.

– En viktig milepæl er nådd i reisen tilbake til der senteret hører hjemme: I Høyblokka i regjeringskvartalet. 22. juli-senteret er viktig for at vi ikke skal glemme de som ble fratatt livet, for å lære fremtidige generasjoner om hva som skjedde og for å hegne om demokratiet vårt, sier leder av Støttegruppen etter 22. juli Lisbeth Røyneland.

Viktig for å lære av historien

Det nye senteret blir på to tusen kvadratmeter og over tre ganger så stort som dagens midlertidige senter. En viktig del av arbeidet når det permanente senteret gjenåpner er å ta imot skoleklasser, og de nye og større lokalene vil øke kapasiteten til dette formålet.

– At skoleelever og andre fra hele landet kan reise til 22. juli-senteret og se de synlige sporene med egne øyne, diskutere og lære av historien er ekstremt viktig for å forebygge konspirasjonsteorier og hat. AUF og Støttegruppa har i mange år jobba sammen for å bevare synlige spor og ha 22.-juli senteret i regjeringskvartalet, nettopp fordi det er et viktig bidrag i kampen mot ekstremismen, sier AUF-leder Astrid Hoem.

Stortinget har i budsjettet for 2022 vedtatt en samlet kostnadsramme til prosjektet på 565 mill. kroner. Dette inkluderer penger til ny utstilling. Det er bevilget en startbevilgning på 102,7 mill. kroner i 2022.

Ny underetasje gir mer plass

– Nå startes byggingen av et permanent fysisk senter. Men samtidig vil jeg understreke hvor viktig det er at berørte, etterlatte og overlevende fortsetter å fortelle og dele sine historier fra 22. juli og tiden etterpå. Det gir 22. juli-senteret verdifullt innhold og derfor vil samarbeidet med AUF og Støttegruppa være viktig også i det videre, sier Brenna (Ap).

Mesteparten av 22. juli-senterets tidligere lokaler vil bevares slik at så mye som mulig av sporene etter det som skjedde tas vare på og gjøres tilgjengelig for nye generasjoner. Av sikkerhetshensyn kan ikke senteret bruke arealene rett under departementslokalene i Høyblokka, slik det gjorde tidligere. Det er besluttet at senteret skal ha en egen inngang i ekstern inngangspaviljong. Derfor bygges det ut en ny underetasje som også gir ekstra utstillingslokale, undervisningsrom og publikumsfasiliteter.

På grunn av arbeidet med nytt regjeringskvartal måtte senteret flytte til midlertidige lokaler i Teatergata sommeren 2020 og holder til der i byggeperioden.

Om illustrasjonene:

Skissene viser en fremstilling av senterets nye lokaler under bakken, samt ny inngangspaviljong. Illustrasjonen av vestre paviljong viser arealer som var del av det tidligere 22.juli-sentret og som også blir en del av det permanente senteret.

Store deler av arealene til 22. juli-senteret vil fortsatt befinne seg på bakkeplan, der man kan se spor etter terrorangrepet. 

Illustrasjon av det nye regjeringskvartalet
1) Skisse av nye Regjeringskvartalet. Foto: Urbis
Illustrasjon av det nye 22. julisenteret
2) Skisse av utstillingsarealer under bakkeplan. Foto: Urbis
Illustrasjon av det nye 22. julisenteret
3) Skisse av vestre paviljong tilknyttet Høyblokka. Foto: Urbis
Illustrasjon av det nye 22. julisenteret
4) Skisse av inngangspaviljong. Foto: Urbis