Regjeringskvartalet

Sikring og opprydding etter 22. juli 2011

I terrorangrepet på regjeringskvartalet 22. juli 2011 mistet åtte mennesker livet og mange ble skadet. Det ble store og omfattende skader på flere av bygningene i kvartalet.

Det var først og fremst Høyblokken, R4 (regjeringsbygg 4), S-blokken og deler av Y-blokken som fikk de mest omfattende skadene. Det var også skader på G-blokken, Høyesteretts hus, Grubbegata 1 og Møllergata 19 – mindre skader på R5.

Det er Statsbygg som har hatt ansvaret for sikring og opprydding:

Etter 22. juli 2011 ble det gjort et betydelig arbeid av særlig KORO og DSS for å finne og ta vare på kunsten i de skadde bygningene. Til sammen ca. 1000 kunstverk ble sikret, renset og lagret av KORO:

Se også: