Konseptvalgsutredning og kvalitetssikringsrapport for fremtidig regjeringskvartal

Konseptvalgsutredningen fra den uavhengig konsulentgruppen Metier, Opak og LPO arkitekter foreslår fem ulike alternativer til gjenreisingen av regjeringskvartalet. Rapporten er nå kvalitetssikret av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt som anbefaler at regjeringskvartalet legges mellom Akersgata og Møllergata med mulighet for utvidelse nordøst mot Hammersborg.

Konseptvalgsutredningen fra den uavhengig konsulentgruppen Metier, Opak og LPO arkitekter foreslår fem ulike alternativer til gjenreisingen av regjeringskvartalet. Rapporten er nå kvalitetssikret av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt som anbefaler at regjeringskvartalet legges mellom Akersgata og Møllergata med mulighet for utvidelse nordøst mot Hammersborg.

Kvalitetsikrerne gir følgende anbefalinger om hva konseptvalget bør avklare:

  • i hvilken grad byggene skal være foregangsprosjekter når det gjelder arkitektur, materialvalg, fleksibilitet og miljøløsninger,
  • nødvendig sikkerhetsnivå,
  • andel åpne kontorlandskap og cellekontorer og eventuell underdekning av arbeidsplasser,
  • bevaring eller riving av Høyblokka og Y-blokka.

Les kvalitetssikringsrapporten "Fremtidig regjeringskvartal - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)" (pdf)

Les mer: