Historisk arkiv

FAD har valgt konseptvalgsutredere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Metier AS, OPAK AS og LPO arkitekter AS har fått oppdraget med å utarbeide konseptvalgsutredning for framtidige kontorer til departementene.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) mottok tre anbud i anbudskonkurransen. Klagefristen løper fram til 20. juli før tildelingen blir endelig. Arbeidet med konseptvalgsutredningen starter i august, og forventes ferdig sommeren 2013.

Konseptvalgsutredningen skal inneholde en vurdering av en konsentrert løsning hvor hovedtyngden av departementene skal ha kontorer i det nåværende regjeringskvartalet med tilgrensende områder. Utredningen skal omfatte alternativer med og uten riving av ett eller flere av de skadede byggene (Høyblokka, Y-blokka, S-blokka og R4). I tillegg vil regjeringen at det legges frem alternativer som også rommer muligheten for å flytte Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet til regjeringskvartalet.

Utredningen skal kvalitetssikres gjennom Finansdepartementets KS1-ordning. Deretter skal FAD legge frem en skisse til det videre arbeidet med regjeringskvartalet som regjeringen skal ta stilling til.

Metier AS, OPAK AS og LPO arkitekter skal kartlegge mulighetene i samråd med ansatte, fagmiljøer og andre berørte. Departementet har også mottatt innspill i en blogg som var åpen til 1. april 2012.

Regjeringen besluttet i vinter at departementene skal ligge samlet i og omkring dagens regjeringskvartal og at utvikling av regjeringskvartalet skal skje med statlig reguleringsplan.