Konsept 1 - Gjenbruk

Konsept 1 Gjenbruk forutsetter gjenbruk av eksisterende bygninger. Konseptet medfører noe ervervelse av tomter i kvartal 5 og 6 samt hele kvartal 11 og 12. Kvartal 5 bygges delvis ut for å opprettholde 20 meters sikkerhetssone. Apotekergata holdes åpen. Keysersgate og Munchs gate stenges ved kvartal 6. Eksisterende bebyggelse mot Akersgata i kvartal 6 opprettholdes slik at gaten kan holdes åpen ned til påkobling med Ring 1. Hammersborg torg stenges.

Høyoppløselig versjon av bildet

Kartskisse hvor Konsept 1 - Gjenbruk, er tegnet inn
(Metier, LPO Arkitekter og OPAK AS)

Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal (4 Mb, pdf)