Konsept 3 - Midt

Konsept 3 Midt forutsetter at R6 avhendes. S-blokk og R4 erstattes av nybygg. Øvrige eksisterende bygninger innenfor området vurderes i analysen. Det erverves tomt i kvartal 5 samt hele kvartal 11 og 12. Kvartal 5 bygges delvis ut for å opprettholde 20 meters sikkerhetssone. Apotekergata kan holdes åpen, men Munchs gate, Teatergata, Akersgata, Høyesteretts plass og Hammersborg torg stenges. Det etableres 20 meters sikkerhetssone mot Møllergata i kvartal 11 og 12.

Høyoppløselig versjon av bildet

Kartskisse hvor Konsept 3 - Midt, er tegnet inn
(Metier, LPO Arkitekter og OPAK AS)

Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal (4 Mb, pdf)