Konsept 5 - Øst

Konsept 5 Øst forutsettes at R5 og R6 avhendes. S-blokk og R4 erstattes av nybygg. Øvrige eksisterende bygninger innenfor området vurderes i analysen. Det etableres en 20 meters sikkerhetssone fra Akersgata slik at gaten kan holdes åpen. Kvartal 10, 11, 12 erverves, og det sikres 20 meters sikkerhetssone mot Møllergata. Høyesteretts plass stenges, og Grubbegata stenges til og med kvartal 10. Hammersborg torg bygges igjen.

Høyoppløselig versjon av bildet

Kartskisse hvor Konsept 5 - Øst, er tegnet inn
(Metier, LPO Arkitekter og OPAK AS)

Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal (4 Mb, pdf)