Konsept 4 - Konsentrert

Konsept 4 Konsentrert forutsetter at R5 og R6 avhendes. H-blokk, Y-blokk, G-blokk, S-blokk og R4 erstattes av nybygg og bygges sammen til en konsentrert løsning. Det etableres 40 meters sikkerhetssone fra Akersgata og 20 meter fra Høyesteretts plass slik at gatene kan holdes åpne. Kvartal 12 erverves, og eksisterende bygg mot Møllergata bevares. Det sikres 20 meters sone mot Møllergata. Grubbegata stenges til og med kvartal 12.

Høyoppløselig versjon av bildet

Kartskisse hvor Konsept 4 - Konsentrert, er tegnet inn
(Metier, LPO Arkitekter og OPAK AS)

Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal (4 Mb, pdf)