Konsept 2 - Vest

Konsept 2 Vest forutsetter at man bruker kvartalene 1, 2, og 4. Det erverves tomter i kvartal 5 og 6. S-blokk og R4 erstattes av nybygg. Øvrige eksisterende bygninger innenfor området vurderes i analysen. Kvartal 5 bygges delvis ut for å opprettholde 20 meters sikkerhetssone. Apotekergata holdes åpen, mens Keysersgate og Munchs gate stenges ved kvartal 6. Eksisterende bebyggelse mot Akersgata i kvartal 6 opprettholdes slik at gaten kan holdes åpen ned til påkobling med Ring 1.

Høyoppløselig versjon av bildet