Offentlige dokumenter og forskning

Her finner du en oversikt over offentlige dokumenter og forskning som er relevant for det boligsosiale arbeidet.

Offentlige dokumenter

Relevant forskning

(Listen er ikke uttømmende)

2022

2021

2020

2019

2017

2015

2014

2013

 
2012 og eldre