Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer boligvelferd for pengene - Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene

Vista Analyse rapportnummer 2017/33

Vista analyse gjennomførte i 2017 en evaluering av KMDs boligsosiale virkemidler: "Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler (Vista Analyse-rapport 2017/20). Evalueringen ble offentliggjort på regjeringen.no 29. august. I et oppfølgingsoppdrag har Vista utdypet fire deltema fra evalueringen, der det er lagt mest vekt på startlån og bostøtte. Formålet er blant annet å få mer kunnskap om mottakerne av ordningene. I rapporten er det også skissert et tilskudd til kompetanse og vurdering av leie-til-eie-modeller.

Rapport fra Vista Analyse - Mer boligvelferd for pengene - Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene.pdf