Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon

Rapporten er utarbeidet av NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten belyser boligens betydning for ungdom som er i en sårbar livssituasjon på grunn av nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Ungdommen som rapporten omhandler representerer en gruppe som i følge forskningen ofte faller mellom to stoler. De får ikke bistand til å kjøpe bolig fordi de ikke er vanskeligstilte nok - samtidig blir de ofte usynlige i debatten om vanskeligstilte på boligmarkedet, som følge av sin usynlige funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom.

NIBR-rapport 2012:27 - Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon