Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

"Ryktet forteller hvor du bor"

Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere

Rapporten er utarbeidet av IRIS (International Research Institute of Stavanger) på oppdrag fra Husbanken. Temaet for rapporten er hva det betyr for den enkelte leietakeres integrering i samfunnet at boligen ligger samlokalisert med andre kommunale boliger eller spredt i ordinære nabolag. Det er gjennomført til sammen 40 kvalitative intervjuer med rusavhengige personer, ansatte i kommunale boligadministrasjoner og representanter for bruker- og interesseorganisasjoner på rusfeltet. Rapporten gir noen viktige perspektiver på hvordan rusavhengige opplever sin egen bosituasjon og mestring. I tillegg kommer det fram perspektiver på hvilke boligløsninger og bomiljøer som fungerer og som ikke fungerer.

Rapporten er utarbeidet av IRIS (International Research Institute of Stavanger) på oppdrag fra Husbanken. Temaet for rapporten er hva det betyr for den enkelte leietakeres integrering i samfunnet at boligen ligger samlokalisert med andre kommunale boliger eller spredt i ordinære nabolag.

Det er gjennomført til sammen 40 kvalitative intervjuer med rusavhengige personer, ansatte i kommunale boligadministrasjoner og representanter for bruker- og interesseorganisasjoner på rusfeltet. Rapporten gir noen viktige perspektiver på hvordan rusavhengige opplever sin egen bosituasjon og mestring. I tillegg kommer det fram perspektiver på hvilke boligløsninger og bomiljøer som fungerer og som ikke fungerer.

"Ryktet forteller hvor du bor". Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere.