Prinsipielt om boligpolitikk: Bolig, velferdsstat og rettferdig fordeling

Utredning for Boligutvalget

Hensikten med dette notatet er å skissere en prinsipiell bakgrunn for boligpolitikk som en del av fordelingspolitikken.

Hensikten med dette notatet er å skissere en prinsipiell bakgrunn for boligpolitikk som en del av fordelingspolitikken.

Notatet er skrevet av Hilde Bojer.