Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig

Fafo-notat 2011:20, utarbeidet av Roy A. Nilsen. Notatet inneholder de kvantitative resultatene fra prosjektet "Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold".

Fafo-notat 2011:20, utarbeidet av Roy A. Nilsen på oppdrag fra Husbanken. Notatet inneholder de kvantitative resultatene fra prosjektet "Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold". Prosjektet er finansiert med kompetansemidler fra Husbanken og under FOU-programmet "Boligen og velferdssamfunnet". Under prosjektet er det også publisert en rapport: Fafo-rapport 2011:16 Bolig og oppvekst, som er lagt ut på på vår nettside her som et eget dokument.

Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig (pdf)