Ny kartlegging av bustadlause

For femte gong er bustadlause kartlagte i Noreg. Kartlegginga frå NIBR viser at 6200 kom inn under definisjonen som bustadlaus i veke 48 i 2012. Talet har halde seg nokolunde stabilt sidan førre kartlegging i 2008.

NIBR-rapport 2013:5 Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging