Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området

Rambøll-rapport til Husbanken

Rambøll har på oppdrag fra Husbanken utarbeidet en rapport om den statlige dialogen med kommunene på det boligsosiale feltet. De statlige aktørene i dialogen omfatter Kommunal- og regionaldepartmentet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Videre omfattes Husbanken, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Kriminalomsorgen og Politidirektoratet. Rapporten gir et godt innblikk i de mange ulike roller staten har på det boligsosiale området samtidig som den viser hvor sammensatt det boligsosiale området er.

Rambøll har på oppdrag fra Husbanken utarbeidet en rapport om den statlige dialogen med kommunene på det boligsosiale feltet. De statlige aktørene i dialogen omfatter Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Videre omfattes Husbanken, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Kriminalomsorgen og Politidirektoratet. Rapporten gir et godt innblikk i de mange ulike roller staten har på det boligsosiale området samtidig som den viser hvor sammensatt det boligsosiale området er.

Rambøll-rapport: Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området (pdf)