Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Boforhold blant lavinntektsfamilier. En gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur

Utredning for Boligutvalget

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Husbanken. Bakgrunnen for oppdraget er det regjeringsoppnevnte Boligutvalgets utredning, som blant annet skal belyse utfordringer knyttet til boforhold blant barnefamilier med lav inntekt.

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Husbanken. Bakgrunnen for oppdraget er det regjeringsoppnevnte Boligutvalgets utredning, som blant annet skal belyse utfordringer knyttet til boforhold blant barnefamilier med lav inntekt.

Notatet oppsummerer og diskuterer foreliggende norsk og internasjonal forskning som har relevans for dette temaet. Notatet er skrevet av Lena Magnusson Turner og Kari Stefansen, NOVA.