Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse på oppdrag fra Husbanken. Til grunn for rapportens funn ligger blant annet en spørreundersøkelse som er gjennomført overfor alle landets kommuner. Et mål med denne utredningen har vært å få økt kunnskap om kommunenes bruk av startlånet og måloppnåelsen for ordningen.

Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse på oppdrag fra Husbanken. Til grunn for rapportens funn ligger blant annet en spørreundersøkelse som er gjennomført overfor alle landets kommuner. Et mål med denne utredningen har vært å få økt kunskap om kommunenes bruk av startlånet og måloppnåelsen for ordningen.