Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk

Beregninger basert på konstruerte klienthistorier

Rapporten setter fokus på kommunal boligsosial politikk og i hvilken grad det på kort og lang sikt er økonomisk gunstig for en kommune å øke innsatsen i det boligsosiale arbeidet.

Rapporten setter fokus på kommunal boligsosial politikk og i hvilken grad det på kort og lang sikt er økonomisk gunstig for en kommune å øke innsatsen i det boligsosiale arbeidet. I beregninger basert på konstruerte klienthistorier med ”gode” og ”dårlige” forløp, viser vi både hvordan politikken kan endre individenes livshistorier og de økonomiske effektene for kommune og stat. Siden kommunaløkonomisk  lønnsomhet ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med samfunnsøkonomisk lønnsomhet, har vi i tillegg foretatt nyttekostnadsanalyser av ulike boligsosiale tiltak, også med utgangspunkt i klienthistoriene.