Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie

Rapport fra Oslo Economics

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics foretatt en kunnskapsinnhenting om kommunenes bruk av tilleggsavtaler ved kommuners utleie av boliger til personer med rusproblemer eller alvorlige, samtidige rus- og psykiske lidelser.

Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie (pdf).