Husrom uten hjerterom - Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

"Husrom uten hjerterom" er et forsknings- og utviklingsprosjekt som omhandler vanskeligstilte på boligmarkedet. Formålet med prosjektet er å identifisere hvilken betydning boligen har for vanskeligstilte på boligmarkedet. Rapporten er utarbeidet at Agderforskning. Oppdragsgiver er Husbanken.

"Husrom uten hjerterom" er et forsknings- og utviklingsprosjekt som omhandler vanskeligstilte på boligmarkedet. Formålet med prosjektet er å identifisere hvilken betydning boligen har for vanskeligstilte på boligmarkedet. Rapporten er utarbeidet at Agderforskning. Oppdragsgiver er Husbanken.