Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet

Rapport fra Rambøll

Rambøll Management Consulting har presentert sluttrapport i prosjektet Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Husbanken i perioden august - desember 2011. Formålet med rapporten er å knytte samhandling opp til boligsosialt arbeid gjennom blant annet å løfte fram gode eksempler på samhandlingsprosesser. Rapporten bygger på intervjuer og casestudier som viser gode erfaringer i arbeidet. Det foreligger en sluttrapport og et erfaringhefte.

Rambøll Management Consulting har presentert sluttrapport i prosjektet Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Husbanken i perioden august - desember 2011. Formålet med rapporten er å knytte samhandling opp til boligsosialt arbeid gjennom blant annet å løfte fram gode eksempler på samhandlingsprosesser. Rapporten bygger på intervjuer og casestudier som viser gode erfaringer i arbeidet. Det foreligger en sluttrapport og et erfaringshefte,