St.meld. nr. 23 (2003-2004)

Om boligpolitikken

Om boligpolitikken

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget