St.meld. nr. 23 (2003-2004)

Om boligpolitikken

Om boligpolitikken

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no