Boligmarkedets virkemåte for utsatte grupper

Rapport 32-2019 - Samfunnsøkonomisk analyse AS

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt en analyse av boligmarkedets virkemåte, med særlig oppmerksomhet på utsatte grupper. Utredningen ser på utviklingen i både eie- og leiemarkedet i de senere år.

Les rapporten her:
Boligmarkedets virkemåte for utsatte grupper (pdf)