Rapporter og planer

Modeller for utleie med sosiale formål

NIBR har på oppdrag fra departementet utarbeidet rapporten Modeller for utleie med sosiale formål. Rapporten ser på vilkårene for utleie med sosiale formål utover kommunal tildelingsrett. Rapporten drøfter også ulike måter leiemarkedet kan klassifiseres på.

NIBR har på oppdrag fra departementet utarbeidet rapporten Modeller for utleie med sosiale formål. Rapporten ser på vilkårene for utleie med sosiale formål utover kommunal tildelingsrett. Rapporten drøfter også ulike måter leiemarkedet kan klassifiseres på.