Modeller for utleie med sosiale formål

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

NIBR har på oppdrag fra departementet utarbeidet rapporten Modeller for utleie med sosiale formål. Rapporten ser på vilkårene for utleie med sosiale formål utover kommunal tildelingsrett. Rapporten drøfter også ulike måter leiemarkedet kan klassifiseres på.

NIBR har på oppdrag fra departementet utarbeidet rapporten Modeller for utleie med sosiale formål. Rapporten ser på vilkårene for utleie med sosiale formål utover kommunal tildelingsrett. Rapporten drøfter også ulike måter leiemarkedet kan klassifiseres på.