Forsiden

Enslige forsørgeres muligheter på boligmarkedet

Utredning fra Oslo Economics

Oslo Economics har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet analysert enslige forsørgeres muligheter til å skaffe seg egnet bolig i dagens boligmarked.

Enslige forsørgeres muligheter på boligmarkedet_ Oslo Economics. (pdf)