Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert en rapport om det regionale bosettings- og flyttemønsteret blant innvandrere. Rapporten er gjennomført av Lasse S. Stambøl på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

De mest sentrale spørsmålene er: hvor innvandrerne bor og hvordan de flytter.

I rapporten analyseres bo- og flyttemønsteret (i) for Norge sett under et, (ii) for alle landets fylker og (iii) for mindre versus mer sentrale deler av landet.

Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn (SSB 2013/46)