Prop. 137 L (2015–2016)

Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)

I proposisjonen foreslår departementet å utvide adgangen til å gi bostøtte til flyktninger og andre vanskeligstilte som bor i bokollektiv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget